Tổng kết chương trình đào tạo triển khai mô hình Kaizen cho các doanh...

Với mục đích gia tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp làng nghề hiện nay, Trường Đại học Ngoại Thương phối hợp với các chuyên gia về năng suất chất lượng đã...

Áp dụng các công cụ quản trị hiện đại tại các doanh nghiệp làng...

Một trong những thế mạnh của Trường Đại học Ngoại Thương đó là các hoạt động tư vấn quản trị doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên bởi Viện Hợp tác nguồn nhân lực...