Định nghĩa

TOC(Theory Of Constraints, lý thuyết điểm hạn chế)do nhà bác học Goldratt khởi xướng năm 1937. Lý thuyết về các ràng buộc là một phương pháp quản lý mới được phát triển để xử lý các ràng buộc hoặc tắc nghẽn. Tất cả các công ty kinh doanh phải đối mặt với nguồn lực hạn chế và nhu cầu hạn chế cho các sản phẩm của họ. Những hạn chế này được gọi là những hạn chế. Nút thắt cổ chai (Bottle neck) sản xuất (hoặc ràng buộc) là một điểm trong quy trình sản xuất trong đó nhu cầu về sản phẩm của công ty vượt quá khả năng sản xuất sản phẩm.

Lý thuyết về các ràng buộc (TOC) là một chiến lược sản xuất tập trung vào việc giảm ảnh hưởng của các nút thắt cổ chai đối với các quy trình sản xuất. TOC giả định rằng hiệu suất của một công ty bị ảnh hưởng bất lợi bởi các ràng buộc của nó. TOC sau đó phát triển một cách tiếp cận cụ thể để quản lý các ràng buộc để tối đa hóa thu nhập hoạt động và cải tiến liên tục.

Lợi nhuận có thể được tăng lên bằng cách quản lý hiệu quả các ràng buộc của tổ chức. Một khía cạnh của việc quản lý các ràng buộc là quyết định cách sử dụng chúng tốt nhất. Nếu ràng buộc là một nút cổ chai trong quy trình sản xuất, người quản lý nên chọn hỗn hợp sản phẩm tối đa hóa tổng biên độ đóng góp. Ngoài ra, người quản lý nên đóng vai trò tích cực trong việc tự quản lý các ràng buộc. Ban quản lý nên tập trung nỗ lực vào việc tăng hiệu quả của hoạt động thắt cổ chai và tăng công suất. Những nỗ lực như vậy trực tiếp làm tăng sản lượng của hàng hóa thành phẩm và thường sẽ được đền đáp trong sự gia tăng lợi nhuận gần như ngay lập tức.

Các nhà quản lý nên tập trung phần lớn sự chú ý của họ vào việc quản lý các nút thắt cổ chai. Các nhà quản lý nên nhấn mạnh các sản phẩm sử dụng có lợi nhất nguồn lực bị hạn chế. Họ cũng nên đảm bảo rằng các sản phẩm được xử lý trơn tru thông qua các nút thắt cổ chai, với thời gian bị mất tối thiểu do sự cố và thiết lập. Và họ nên cố gắng tìm cách tăng công suất tại các nút thắt cổ chai.

Khả năng của một nút cổ chai có thể được tăng lên một cách hiệu quả theo một số cách, bao gồm:

 • Làm thêm giờ trên nút cổ chai.
 • Hợp đồng phụ một số xử lý sẽ được thực hiện tại nút cổ chai.
 • Đầu tư vào máy móc bổ sung tại nút cổ chai.
 • Chuyển công nhân từ các quy trình không phải là nút cổ chai sang quy trình đó là một nút cổ chai.
 • Tập trung các nỗ lực cải tiến quy trình kinh doanh như TQM và Tái cấu trúc quy trình kinh doanh vào nút thắt cổ chai.
 • Giảm các đơn vị bị lỗi. Mỗi đơn vị bị lỗi được xử lý thông qua nút cổ chai và sau đó bị loại bỏ sẽ thay thế một đơn vị tốt có thể được bán.

Ba phương pháp cuối cùng để tăng công suất của nút cổ chai là đặc biệt hấp dẫn, vì về cơ bản chúng là miễn phí và thậm chí có thể mang lại tiết kiệm chi phí bổ sung.

Các yếu tố mà lý thuyết điểm hạn chế tập trung

Lý thuyết về các ràng buộc tập trung vào ba yếu tố:

 • Đóng góp thông lượng:
  Điều này bằng với doanh thu trừ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của hàng hóa bán ra.
 • Đầu tư:
  Nó là tổng của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, hàng tồn kho và hàng hóa thành phẩm, chi phí R & D và chi phí của nhà máy, thiết bị và tòa nhà.
 • Chi phí hoạt động:
  Điều này bằng với tất cả các chi phí hoạt động khác hơn là vật liệu trực tiếp. Những chi phí này phát sinh để kiếm đóng góp thông lượng và bao gồm tiền lương và tiền công là chi phí cố định, tiền thuê nhà, tiện ích và khấu hao. TOC có mục tiêu tối đa hóa đóng góp thông lượng trong khi giảm thiểu đầu tư và chi phí vận hành. Nó giả định một khoảng thời gian ngắn hạn và xem xét rằng chi phí vận hành là cố định.

Quản lý hoạt động thắt cổ chai

Bước 1: Khi phát hiện ra “nút thắt cổ chai” gây ảnh hưởng tới đầu ra của công đoạn (số lượng sản xuất) thì phải tập trung kiểm soát công đoạn này

Bước 2: Tồn kho bán thành phẩm của công đoạn trước “nút thắt cổ chai” làm phát sinh lãng phí thời gian xử lý nên cần phải cắt giảm tồn kho này

Bước 3: Để tận dụng “nút thắt cổ chai” với hiệu quả tối đa thì cần có tồn kho chiến lược cho công đoạn trước công đoạn “nút thắt cổ chai” (Time Buffer)

Bước 4: Sau công đoạn “nút thắt cổ chai” cũng phải có tồn kho chiến lược (Space Buffer)

Chú thích:

Time Buffer: Tồn kho chiến lược để dự phòng cho trường hợp công đoạn trước phải tạm dừng do xảy ra sự cố.

Space Buffer: Tồn kho chiến lược để dự phòng trường hợp “nút thắt cổ chai” tạm dừng do một sự cố nào đó.

Tài liệu tham khảo

 1. Lý thuyết về các ràng buộc (TOC)
  https://vi.bestarticleonline.com/theory-constraints
 2. Theory of Constraints
  https://www.leanproduction.com/theory-of-constraints.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here