KAIZEN là một từ trong tiếng Nhật với hàm ý thay đổi (kai) để tốt hơn (zen) hay ngắn gọn nghĩa là cải tiến. Từ ngữ này đã trở thành kim chỉ nam cho việc phát triển liên tục trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình , và môi trường làm việc. Khi Kaizen được áp dụng vào nơi làm việc tức là sự cải tiến liên quan đến tất cả mọi người từ ban lãnh đạo tới nhân viên.

Kaizen có lịch sử hơn 50 năm và Toyota là công ty đầu tiên triển khai Kaizen. Trước đây Kaizen chủ yếu được áp dụng trong các công ty sản xuất như Honda, Toyota, Canon…  nhưng sau này triết lý này đã đi vào cả ngành dịch vụ, kinh doanh bán lẻ.

Lợi ích của Kaizen :

  • Giảm lãng phí, tăng năng suất.
  • Tạo động lực đưa ý tưởng cải tiến cho các cá nhân từ quản lý đến nhân viên cấp bậc thấp.
  • Tạo tinh thần đoàn kết, ý thức chung để hướng tới mục tiêu phát triển không ngừng.

kaizen-la-gi

Một số công cụ sử dụng cho Kaizen:

  • 5s : Bao gồm năm nguyên tắc là Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng.
  • Công việc tiêu chuẩn (Standard Work) : Công cụ xác định sự tương tác giữa người và máy để tạo ra một phần sản phẩm hay tương tác của một nhân viên tham gia vào trong một quy trình.
  • Tự động hóa (Automation): Một người vận hành nhiều máy mà vẫn liên kết với quy trình.
  • TPM: Bảo trì liên tục có hệ thống đảm bảo rằng thiết bị luôn sẵn sàng 100% khi cần sản xuất.
  • Takt time: Tính bằng số thời gian sản xuất một ngày chia cho số lượng sản phẩm bán một ngày, giúp xây dựng vòng quay thời gian để sản xuất một sản phẩm sao cho hợp lý nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here