Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt may khăn bông xuất khẩu Việt Nghĩa thành lập năm 2007 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu Minh Ánh thành lập năm 2006 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sản phẩm chủ đạo của công...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Hoakoyo thành lập năm 2014 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất đa dạng các loại khăn tắm,...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại ...

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Phương thành lập năm 2005 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu Hồng Nhật thành lập năm 2015 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất nhiều...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt Mỹ Hoa thành lập năm 2010 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất đa dạng mẫu mã...