Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại ...

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Phương thành lập năm 2005 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt Mỹ Hoa thành lập năm 2010 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất đa dạng mẫu mã...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt Tân Phương thành lập năm 2003 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất các loại khăn tắm,...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Hoakoyo thành lập năm 2014 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất đa dạng các loại khăn tắm,...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt Phúc Vĩnh thành lập năm 2011 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty Phúc Vĩnh  chuyên sản xuất mặt hàng...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt nhuộm Minh Tâm thành lập năm 2001 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất đa dạng các...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu Đăng Dương thành lập năm 2009 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất đa...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Cơ khí Dệt may xuất khẩu Thanh Chất được thành lập vào năm 2002 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hiện tại,...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Nam Thành thành lập năm 2001 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất các...

Triển khai mô hình áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen tại Công...

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Hưng Long thành lập năm 2017 thuộc cụm công nghiệp làng nghề xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty Thái Hưng Long chuyên...